Văn bản theo người ký: Phạm Trúc Lâm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 881/TB-TTKSBT 29/05/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn “Tư vấn xét nghiệm HIV” năm 2023 cho cán bộ y tế, nhân viên tiếp cận cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2 801/TB-TTKSBT 16/05/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn “Tư vấn xét nghiệm HIV” cho nhân viên tiếp cận cộng đồng các nhóm tại thành phố Đà Nẵng năm 2023
3 851/TB-TTKSBT 23/05/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động chuyên môn, hành chính năm 2023
4 736/TB-TTKSBT 07/05/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Sản xuất và in Phướn hưởng ứng Ngày phòng chống tăng huyết áp Thế giới (17/5/2023)
5 756/TB-TTKSBT 09/05/2023 Thông báo mời chào giá gói thầu: Làm Standee, áp phích truyền thông phục vụ cho tổ chức sự kiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng ARV (PrEP) năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6 757/TB-TTKSBT 09/05/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Mua áo mưa làm quà cho đại biểu tham dự sự kiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng ARV (PrEP) năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7 778/TB-TTKSBT 11/05/2023 Thông báo về việc gia hạn mời chào giá: Mua hóa chất xét nghiệm máy miễn dịch tự động Cobas e411 phục vụ hoạt động chuyên môn
8 764/TB-TTKSBT 10/05/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: In ấn biểu mẫu phục vụ chuyên môn năm 2023
9 717/TB-TTKSBT 04/05/2023 Thông báo mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức sự kiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng ARV (PrEP) năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10 696/TB-TTKSBT 26/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn “tư vấn xét nghiệm HIV” năm 2023 cho cán bộ y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11 666/TB-TTKSBT 24/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Mua sữa để thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động tháng 1,2 năm 2023 (lần 2)
12 656/TB-TTKSBT 20/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Mua hoá chất xét nghiệm máy Humalyzer 4000 và Sinh phẩm, hoá chất dùng thường xuyên phục vụ hoạt động chuyên môn
13 655/TB-TTKSBT 20/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Mua hoá chất - vật tư dùng cho máy xét nghiệm đông máu BioSoLeA phục vụ hoạt động chuyên môn
14 654/TB-TTKSBT 20/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Mua hoá chất dùng cho máy phân tích tế bào máu bán tự động ABX Micro 60 phục vụ hoạt động chuyên môn
15 624/TB-TTKSBT 17/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn về dự phòng lây nhiễm HIV cho nhân viên TCCĐ các nhóm...trên địa bàn thành phố ĐN năm 2023
16 613/TB-TTKSBT 17/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thi công lắp ráp rèm cửa tại Phòng khánh tiết
17 554/TTKSBT 09/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Mua sữa để thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động tháng 1, 2 năm 2023
18 535/TB-TTKSBT 06/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Mua sắm mũ và phù hiệu cho kiểm dịch viên năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tp Đà Nẵng
19 502/TB-TTKSBT 04/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Mua vật tư y tế, hoá chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn năm 2023
20 513/TB-TTKSBT 05/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Cung cấp hoá chất - vật tư thực hiện IUI của TTKSBT Đà Nẵng
21 512/TB-TTKSBT 05/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Cung cấp Hoá chất - vật tư đặc thù theo máy của TTKSBT Đà Nẵng
22 511/TB-TTKSBT 05/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Cung cấp hoá chất, sinh phẩm, khí dùng trong xét nghiệm phục vụ chuyên môn của TTKSBT Đà Nẵng
23 495/TB-TTKSBT 03/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn về Dự phòng lây nhiễm HIV cho nhân viên tiếp cận cộng đồng các nhóm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023
24 501/TB-TTKSBT 04/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Mua bảo hiểm tai nạn con người cho cán bộ viên chức và người lao động tại Trung tâm
25 506/TB-TTKSBT 05/04/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Mua nước uống phục vụ bệnh nhân, khách hàng năm 2023 của Trung tâm KSBT Đà Nẵng
26 459/TB-TTKSBT 29/03/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Mua sắm camera phục vụ hoạt động tại phòng khám đa khoa
27 443/TB-TTKSBT 27/03/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Mua ly giấy uống nước cho bệnh nhân năm 2023
28 449/TB-TTKSBT 27/03/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Mua máy vi tính để bàn
29 433/TB-TTKSBT 23/03/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê dịch vụ thử nghiệm bên ngoài
30 379/TB-TTKSBT 14/03/2023 Thông báo mời chào giá: Cung cấp thuốc năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng
31 378/TB-TTKSBT 14/03/2023 Thông báo về việc mời chào giá Gói thầu: Truyền thông qua mạng xã hội
32 332/TB-TTKSBT 08/03/2023 Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Sửa chữa, bảo trì thiết bị công nghệ thông tin năm 2023
33 241/TB-TTKSBT 23/02/2023 Thông báo về việc mời chào giá: Mua Bộ test nhanh đường huyết phục vụ hoạt động khám sàng lọc cộng đồng Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
34 103/TB-TTKSBT 31/01/2023 Thông báo về việc nhu cầu cần ký kết hợp đồng lao động có thời hạn tại các vị trí làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng
35 2103/TB-TTKSBT 22/12/2022 Thông báo về việc mời chào giá: Sửa chữa máy tính phục vụ hoạt động chuyên môn tại cơ sở điều trị methadone năm 2022
36 2118/TB-TTKSBT 27/12/2022 Thông báo về kết quả xét chọn giá gói thầu: Mua hoá chất xét nghiệm hoá lý nước, thực phẩm năm 2022
37 2115/TB-TTKSBT 27/12/2022 Thông báo về kết quả xét chọn giá, gói thầu: Photo biểu mẫu phục vụ hoạt động chuyên môn
38 2119/TB-TTKSBT 27/12/2022 Thông báo về kết quả lựa chọn giá gói thầu: Mua vật tư y tế năm 2022
39 2092/TB-TTKSBT 21/12/2022 Thông báo về việc mời chào giá Gói thầu: Hiệu chuẩn máy quan trắc môi trường lao động
40 2044/TB-TTKSBT 13/12/2022 Thông báo về việc mời chào giá: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn về "Hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV Info 4.0" tại thành phố Đà Nẵng năm 2022
41 2041/TB-TTKSBT 14/12/2022 Thông báo về việc mời chào giá lần 2: In tờ rơi tuyên truyền iêm chủng mở rộng.
42 2004/TB-TTKSBT 06/12/2022 Thông báo về việc mời chào giá: Mua phim AGFA phục vụ hoạt động chuyên môn
43 2003/TB-TTKSBT 06/12/2022 Thông báo về việc mời chào giá: Photo biểu mẫu phục vụ hoạt động chuyên môn
44 2005/TB-TTKSBT 06/12/2022 Thông báo về việc mời chào giá, gói thầu: Mua văn phòng phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn tại 02 cơ sở điều trị Methadone năm 2022
45 2006/TB-TTKSBT 06/12/2022 Thông báo về việc mời chào giá, gói thầu: Mua dụng cụ vệ sinh phục vụ hoạt động chuyên môn tại 02 cơ sở điều trị Methadone năm 2022
46 1998/TB-TTKSBT 06/12/2022 Thông báo về kết quả xét chọn giá, gói thầu: Mua giày da, áo đi mưa, thắt lưng cho Kiểm dịch viên năm 2022
47 1997/TB-TTKSBT 06/12/2022 Thông báo về kết quả xét chọn giá, gói thầu: May trang phục mùa đông cho Kiểm dịch viên năm 2022
48 1989/TB-TTKSBT 05/12/2022 Thông báo về việc mời chào giá Gói thầu: Mua nước uống phục vụ viên chức, người lao động và bệnh nhân Methadone năm 2022
49 1942/TB-TTKSBT 29/11/2022 Thông báo về việc mời chào giá: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn về "Hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV Info 4.0" tại thành phố Đà Nẵng năm 2022
50 393/QĐ-TTKSBT 24/11/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét chọn giá Gói thầu: Thẩm định giá Mua vắc-xin phục vụ hoạt động tiêm chủng năm 2022
Số ĐIỆN THOẠI
hệ thống Văn bản

881/TB-TTKSBT

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn “Tư vấn xét nghiệm HIV” năm 2023 cho cán bộ y tế, nhân viên tiếp cận cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

851/TB-TTKSBT

Thông báo về việc mời chào giá: Mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động chuyên môn, hành chính năm 2023

801/TB-TTKSBT

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn “Tư vấn xét nghiệm HIV” cho nhân viên tiếp cận cộng đồng các nhóm tại thành phố Đà Nẵng năm 2023

778/TB-TTKSBT

Thông báo về việc gia hạn mời chào giá: Mua hóa chất xét nghiệm máy miễn dịch tự động Cobas e411 phục vụ hoạt động chuyên môn

764/TB-TTKSBT

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: In ấn biểu mẫu phục vụ chuyên môn năm 2023

757/TB-TTKSBT

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Mua áo mưa làm quà cho đại biểu tham dự sự kiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng ARV (PrEP) năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

756/TB-TTKSBT

Thông báo mời chào giá gói thầu: Làm Standee, áp phích truyền thông phục vụ cho tổ chức sự kiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng ARV (PrEP) năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

736/TB-TTKSBT

Thông báo về việc mời chào giá: Sản xuất và in Phướn hưởng ứng Ngày phòng chống tăng huyết áp Thế giới (17/5/2023)

717/TB-TTKSBT

Thông báo mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức sự kiện điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng ARV (PrEP) năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

696/TB-TTKSBT

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê hội trường và các dịch vụ liên quan tổ chức tập huấn “tư vấn xét nghiệm HIV” năm 2023 cho cán bộ y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay14,077
  • Tháng hiện tại14,077
  • Tổng lượt truy cập19,339,632
Tổng đài tư vấn
VIDEO truyền thông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây