Ban giám đốc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Trúc Lâm

Email: lampt@danang.gov.vn
Phó giám đốc phụ trách Phạm Trúc Lâm
2 Nguyễn Hoá

Email: doctorhoa64@gmail.com
Phó giám đốc Nguyễn Hoá
3 Lê Thành Chung

Email: lethanhchung65@yahoo.com
Phó giám đốc Lê Thành Chung
4 Trần Nguyễn Thu Thảo
Điện thoại:
0236 - 2234888
Email: thaotnt@danang.gov.vn
Phó giám đốc Trần Nguyễn Thu Thảo
5 Thân Văn Chín

Email: thanvanchin@gmail.com
Phó giám đốc Thân Văn Chín
Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm
Email:pcbtncdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.412
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Quang Ánh
Điện thoại:
0236.3890.412
Email: dqanh103@gmail.com
Phó khoa Đặng Quang Ánh
Khoa phòng, chống bệnh không lây nhiễm
Email:pcbklncdcdng@gmail.com
Điện thoại:02363.890.418
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Ánh
Điện thoại:
02363.890.418
Email: ngocanhnguyen68@gmail.com
Trưởng khoa Nguyễn Ngọc Ánh
2 Phạm Phú Trọng

Email: phutrongduphong@gmail.com
Phó khoa Phạm Phú Trọng
Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học
Email:skmtcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.420
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thị Duy Lệ
Điện thoại:
0236.3890.420
Email: bsduyle@gmail.com
Trưởng khoa Võ Thị Duy Lệ
2 Đặng Thị Kim Nguyên
Điện thoại:
0236.3890.420
Email: nguyenkimdang84@gmail.com
Phó khoa Đặng Thị Kim Nguyên
Khoa Bệnh nghề nghiệp
Email:bnncdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.417
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Ấm Mậu
Điện thoại:
0236.3890.417
Email: duongammau@gmail.com
Trưởng khoa Dương Ấm Mậu
2 Lê Đức Đoàn
Điện thoại:
0236.3890.417
Email: lddoan_dng@yahoo.com
Phó khoa Lê Đức Đoàn
Khoa Dinh dưỡng
Email:ddcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.419
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Văn Quang
Điện thoại:
0236.3890.419
Email: ngovanquang.dng@gmail.com
Trưởng khoa Ngô Văn Quang
2 Nguyễn Thị Hoàng Yến

Email: yeens81@gmail.com
Phó khoa Nguyễn Thị Hoàng Yến
Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản
Email:cssksscdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.413
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Dạ Thảo
Phó khoa Trần Thị Dạ Thảo
Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng
Email:kstctcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.414
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Công Phước
Điện thoại:
0236.3890.414
Email: bsphuockt@gmail.com
Trưởng khoa Trương Công Phước
2 Nguyễn Đức Vinh
Điện thoại:
0236.3890.414
Email: nguyenducvinh1982dn@gmail.com
Phó khoa Nguyễn Đức Vinh
Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế
Email:kdytqtcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.415
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Tùng
Điện thoại:
0236.3890.415
Email: tungkdqt10@gmail.com
Trưởng khoa Nguyễn Ngọc Tùng
2 Phan Thị Thúy Liên

Email: lienkdqt@gmail.com
Phó khoa Phan Thị Thúy Liên
Khoa phòng chống HIV/AIDS & Điều trị nghiện chất
Email:hivcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.416
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Kim Liên
Điện thoại:
0236.3890.416
Email: doanlienssdn@gmail.com
Trưởng khoa Đoàn Kim Liên
Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe
Email:ttgdskcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.421
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Quý
Điện thoại:
0236.3890.421
Email: quynhat.76.82@gmail.com
Trưởng khoa Nguyễn Hữu Quý
2 Hồ Thị Tâm
Điện thoại:
0236.3890.421
Email: hotam78@gmail.com
Phó khoa Hồ Thị Tâm
Khoa Xét nghiệm - CĐHA - TDCN
Email:xetnghiemcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.423
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Quang Việt Nhi
Điện thoại:
0236.3890.425
Email: Vietnhi638@gmail.com
Phó khoa Ngô Quang Việt Nhi
Khoa Dược - Vật tư Y tế
Email:duoccdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.411
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Công Ẩn
Điện thoại:
0236.3890.411
Email: annguyenytdp@gmail.com
Trưởng khoa Nguyễn Công Ẩn
Phòng khám đa khoa
Email:pkhamcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.422
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Tấn Nam

Email: namtrt.aidsdn@gmail.com
Trưởng phòng Trương Tấn Nam
2 Đỗ Văn Lân

Email: landovan69@gmail.com
Phó khoa Đỗ Văn Lân
3 Võ Xuân Hân
Điện thoại:
0236.3890.422
Email: voxuanhan123@gmail.com
Phó phòng Võ Xuân Hân
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
Email:khnvcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.410
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Ích Thành

Email: doichthanh87@gmail.com
Phó phòng Đỗ Ích Thành
Phòng Tài chính - Kế toán
Email:tcktcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.409
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Huỳnh
Điện thoại:
0236.3890.409
Email: thanhhuynhdng@yahoo.com.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Huỳnh
2 Mai Thị Xuân Bình
Điện thoại:
0236.3890.409
Email: binhmtx@danang.gov.vn
Phó phòng Mai Thị Xuân Bình
3 Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Điện thoại:
0236.3890.409
Email: thuy81ytdp@yahoo.com.vn
Phó phòng Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Phòng Tổ chức - Hành chính
Email:tchccdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.407
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Liên
Điện thoại:
0236.3890.407
Email: lient@danang.gov.vn
Trưởng phòng Trần Liên
2 Lưu Thị Mận
Điện thoại:
0236.3890.407
Email: luuman1975@gmail.com
Phó phòng Lưu Thị Mận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây