Ban giám đốc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tôn Thất Thạnh

Email: tonthatthanh9@gmail.com
Giám đốc Tôn Thất Thạnh
2 Lê Thành Chung

Email: lethanhchung65@yahoo.com
Phó giám đốc Lê Thành Chung
3 Nguyễn Hoá

Email: doctorhoa64@gmail.com
Phó giám đốc Nguyễn Hoá
4 Phạm Trúc Lâm

Email: ptruclam@gmail.com
Phó giám đốc Phạm Trúc Lâm
5 Trần Nguyễn Thu Thảo
Điện thoại:
0236 - 2234888
Email: thaotnt@danang.gov.vn
Phó giám đốc Trần Nguyễn Thu Thảo
6 Thân Văn Chín

Email: thanvanchin@gmail.com
Phó giám đốc Thân Văn Chín
Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm
Email:pcbtncdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3574.665
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tam Lãm
Trưởng khoa Nguyễn Tam Lãm
2 Đặng Quang Ánh
Phó khoa Đặng Quang Ánh
Khoa phòng, chống bệnh không lây nhiễm
Email:pcbklncdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3.826.221
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Ánh
Trưởng khoa Nguyễn Ngọc Ánh
2 Đỗ Ích Thành
Phó khoa Đỗ Ích Thành
Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học
Email:skmtcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3.825.036
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thị Duy Lệ
Trưởng khoa Võ Thị Duy Lệ
2 Đặng Thị Kim Nguyên
Phó khoa Đặng Thị Kim Nguyên
Khoa Bệnh nghề nghiệp
Email:bnncdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3.821.947
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Ấm Mậu
Trưởng khoa Dương Ấm Mậu
2 Lê Đức Đoàn
Phó khoa Lê Đức Đoàn
Khoa Dinh dưỡng
Email:ddcdcdng@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Văn Quang

Email: ngovanquang.dng@gmail.com
Trưởng khoa Ngô Văn Quang
2 Đỗ Văn Lân

Email: landovan69@gmail.com
Phó khoa Đỗ Văn Lân
Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng
Email:kstctcdcdng@gmail.com
Điện thoại:02363817767
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Công Phước

Email: bsphuockt@gmail.com
Trưởng khoa Trương Công Phước
2 Nguyễn Đức Vinh

Email: nguyenducvinh1982dn@gmail.com
Phó khoa Nguyễn Đức Vinh
Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế
Email:kdytqtcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3.821.448
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Tùng

Email: tungkdqt10@gmail.com
Trưởng khoa Nguyễn Ngọc Tùng
2 Phạm Phú Trọng

Email: phutrongduphong@gmail.com
Phó khoa Phạm Phú Trọng
Khoa phòng chống HIV/AIDS & Điều trị nghiện chất
Email:hivcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3.727.401
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Kim Liên

Email: doanlienssdn@gmail.com
Trưởng khoa Đoàn Kim Liên
2 Huỳnh Văn Chi

Email: chihv@danang.gov.vn
Phó khoa Huỳnh Văn Chi
Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe
Email:ttgdskcdcdng@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Quý

Email: quynhat.76.82@gmail.com
Trưởng khoa Nguyễn Hữu Quý
2 Hồ Thị Tâm
Phó khoa Hồ Thị Tâm
Khoa Xét nghiệm - CĐHA - TDCN
Email:xetnghiemcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.425
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Trưởng khoa Nguyễn Thị Thanh Nhàn
2 Ngô Quang Việt Nhi
Phó khoa Ngô Quang Việt Nhi
Khoa Dược - Vật tư Y tế
Email:duoccdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.411
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Công Ẩn
Trưởng khoa Nguyễn Công Ẩn
2 Nguyễn Thị Hoàng Yến
Phó khoa Nguyễn Thị Hoàng Yến
Phòng khám đa khoa
Email:pkhamcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3.539.649
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Xuân Hân

Email: voxuanhan123@gmail.com
Phó phòng Võ Xuân Hân
2 Trần Bảo Ngọc
Phó phòng Trần Bảo Ngọc
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
Email:khnvcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.410
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Tấn Nam

Email: namtrt.aidsdn@gmail.com
Trưởng phòng Trương Tấn Nam
2 Phan Thị Thúy Liên

Email: lienkdqt@gmail.com
Phó phòng Phan Thị Thúy Liên
Phòng Tài chính - Kế toán
Email:tcktcdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.409
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Huỳnh

Email: thanhhuynhdng@yahoo.com.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Huỳnh
2 Mai Thị Xuân Bình

Email: binhmtx@danang.gov.vn
Phó phòng Mai Thị Xuân Bình
3 Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Phó phòng Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Phòng Tổ chức - Hành chính
Email:tchccdcdng@gmail.com
Điện thoại:0236.3890.407
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Liên

Email: lient@danang.gov.vn
Trưởng phòng Trần Liên
2 Lưu Thị Mận

Email: luuman1975@gmail.com
Phó phòng Lưu Thị Mận
3 Lê Thị Thuý Vĩnh

Email: thuyvinh77@gmail.com
Phó phòng Lê Thị Thuý Vĩnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây