Văn bản theo cơ quan ban hành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 568/TB-TTKSBT 13/05/2022 Thông báo về việc tổ chức chào giá: Mua vitamin AD cấp cho 35.000 trẻ từ 37-60 tháng tuổi
2 567/TB-TTKSBT 13/05/2022 Thông báo về việc tổ chức chào giá: Mua vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn
3 164/TB-TTKSBT 10/02/2022 Thông báo về việc mời nhà thầu tham dự mua sắm trực tiếp, gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, hoá phẩm phục vụ xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng
4 489/TB-TTKSBT 27/04/2022 Thông báo về việc tổ chức chào giá: Mua vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn
5 425/TB-TTKSBT 14/04/2022 Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 8: Mua sắm vật tư, hoá chất sinh phẩm dùng cho máy xét nghiệm Cobas 6800 phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19
6 968/TB-TTKSBT 21/07/2021 Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng
7 645/TB-TTKSBT 24/05/2021 Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm virus corona (Covia-19)
8 1355/TB-TTKSBT 30/09/2021 Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế, sinh phẩm, hoá chất phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng
9 1204/TB-TTKSBT 31/08/2021 Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng
10 1186/TB-TTKSBT 26/08/2021 Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, hoá chất phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng
11 TM-2022 24/03/2022 Thư mời cung cấp báo giá bơm kim tiêm và vật tư tiêm chủng
12 1126/TB-TTKSBT 13/08/2021 Thông báo về việc chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua hàng hoá để thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho viên chức, người lao động
13 972/TB-TTKSBT 22/07/2021 Thông báo về việc chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua hàng hoá để thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho CCVC, người lao động
14 1682/TB-TTKSBT 24/11/2021 V/v Thông báo mời thầu tham dự chỉ định thầu, gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế phục vụ lấy mẫu và xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho TTKSBT Đà Nẵng
15 1503/TB-TTKSBT 26/10/2021 Thông báo về việc chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp trang phục mùa đông cho kiểm dịch viên năm 2021
16 1070/TTKSBT-KHNV 06/08/2021 Phản hồi ý kiến người dân về cấp phát thuốc ARV và Methadone cho bệnh nhân.
17 421/QĐ-TTKSBT 23/07/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng quý III/2021
18 1007/TB-TTKSBT 28/07/2021 THÔNG BÁO về việc chào hàng cạnh tranh. Gói thầu: Mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng quý III/2021
19 1041/TTKSBT-KHNV 04/08/2021 Đảm bảo an toàn cho cán bộ gửi và nhận mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
20 830/TB-TTKSBT 25/06/2021 Thông báo về việc chào hàng cạnh tranh. Gói thầu: Mua hoá chất phục vụ hoạt động chuyên môn
21 764/TB-TTKSBT 16/06/2021 Thông báo về việc mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu, gói thầu: Mua sắm VTYT, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 cho TTKSBT
22 930/TB-TTKSBT 15/07/2021 Thông báo về việc mời nhà thầu tham dự chỉ định mặt hàng găng tay không bột thuộc gói thầu: Mua sắm VTYT, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 cho TTKSBT
23 926/TB-TTKSBT 15/07/2021 Thông báo về việc mời cung cấp báo giá trang thiết bị y tế thuộc gói thầu: Trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng
24 890/TB_TTKSBT 07/07/2021 Thông báo về việc mời tham gia cung cấp găng tay y tế không bột phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 (lần 2)
25 828/TB-TTKSBT 25/06/2021 Thông báo về việc mời tham gia cung cấp găng tay y tế không bột
26 764/TB-TTKSBT 16/06/2021 Thông báo về việc mời nhà thầu tham dự chỉ đinh thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng
27 585/TB-TTKSBT 14/05/2021 Thông báo về việc tổ chức hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hàng hoá phục vụ công tác Phòng, chống dịch cho Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tp. Đà Nẵng
28 227/QĐ-TTKSBT 04/05/2021 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thử nghiệm mẫu nước và mẫu thực phẩm
29 228/TB_TTKSBT 04/03/2021 Thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng năm 2021
30 202/KH-TTKSBT 20/02/2020 Kế hoạch về Truyền thông công tác Cải cách hành chính năm 2020 trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng
31 112/KH_TTKSBT 30/01/2020 Kế hoạch về công tác cải cách hành chính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng năm 2020
32 1445/TB-TTKSBT 11/11/2020 V/v tổ chức chào giá: Bảo trì, hiệu chuẩn trang thiết bị phòng thí nghiệm
33 1393/TB-TTKSBT 02/11/2020 V/v tổ chức chào giá: sinh phẩm xét nghiệm để thực hiện hoạt động chuyên môn
34 1392/TB-TTKSBT 02/11/2020 V/v tổ chức chào giá: sinh phẩm xét nghiệm để thực hiện hoạt động chuyên môn
35 1387/TB-TTKSBT 02/11/2020 V/v tổ chức chào giá: hóa chất xét nghiệm phục vụ hoạt động chuyên môn
36 1381/TB-TTKSBT 30/10/2020 V/v tổ chức chào giá: Mua muối I-ốt và bột canh có I-ốt để cấp phát cho 2 xã miền núi huyện Hòa Vang
37 1378/TB-TTKSBT 30/10/2020 V/v tổ chức chào giá: vật tư, hóa chất xét nghiệm để thực hiện hoạt động chuyên môn
38 1333/TB-TTKSBT 21/10/2020 V/v tổ chức chào giá: hóa chất để thực hiện hoạt động chuyên môn
39 1331/TB-TTKSBT 21/10/2020 V/v tổ chức chào giá: vật tư để thực hiện hoạt động chuyên môn
40 1330/TB-TTKSBT 21/10/2020 V/v tổ chức chào giá: vật tư để thực hiện hoạt động chuyên môn
41 1314/TB-TTKSBT 19/10/2020 V/v tổ chức chào giá: Mua tủ lạnh bảo quản vắc xin tuyến xã, phường
42 1303/TB-TTKSBT 16/10/2020 V/v tổ chức chào giá: Mua bảo hiểm xe cơ giới 43A-006.46
43 1301/TB-TTKSBT 16/10/2020 V/v tổ chức chào giá: hóa chất xét nghiệm để thực hiện hoạt động chuyên môn
44 1300/TB-TTKSBT 16/10/2020 V/v tổ chức chào giá: vật tư, hóa chất để thực hiện hoạt động chuyên môn
45 1486/TB-TTKSBT 13/10/2020 V/v tổ chức chào giá: Mua máy hút ẩm sử dụng cho phòng nhũ ảnh
46 1260/TB-TTKSBT 08/10/2020 V/v tổ chức chào giá: In ấn băng rôn truyền thông hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển năm 2020
Số ĐIỆN THOẠI
hệ thống Văn bản

567/TB-TTKSBT

Thông báo về việc tổ chức chào giá: Mua vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn

568/TB-TTKSBT

Thông báo về việc tổ chức chào giá: Mua vitamin AD cấp cho 35.000 trẻ từ 37-60 tháng tuổi

489/TB-TTKSBT

Thông báo về việc tổ chức chào giá: Mua vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn

425/TB-TTKSBT

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 8: Mua sắm vật tư, hoá chất sinh phẩm dùng cho máy xét nghiệm Cobas 6800 phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

TM-2022

Thư mời cung cấp báo giá bơm kim tiêm và vật tư tiêm chủng

164/TB-TTKSBT

Thông báo về việc mời nhà thầu tham dự mua sắm trực tiếp, gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, hoá phẩm phục vụ xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

HD-BYT

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

6314/SYT-NVY

Triển khai đăng ký và thiết lập điểm tiêm chủng cho người dân chưa tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

1682/TB-TTKSBT

Thông báo mời thầu tham dự chỉ định thầu, gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế phục vụ lấy mẫu và xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho TTKSBT Đà Nẵng

BG/2021

Bài giảng tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay11,520
  • Tháng hiện tại329,942
  • Tổng lượt truy cập10,710,053
Tổng đài tư vấn
VIDEO truyền thông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây