Những giá trị to lớn của tác phẩm về phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba - 30/05/2023 05:34
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm các bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua, đồng thời nêu phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn tiếp theo.
Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta, đặc biệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay. Trước hết, tác phẩm là cẩm nang trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; thể hiện phương châm kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”, giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh với phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và hệ thống chính trị với sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân và bạn bè quốc tế.
Hai là, tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra từ những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin, định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
PC tham nhung

Ba là, tác phẩm khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động… do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng đã đúc kết, rút ra được nhiều bài học quý, có giá trị về lý luận và thực tiễn, trong đó có nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Bốn là, tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm. Sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất ý chí và hành động quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những suy nghĩ, trăn trở của Tổng Bí thư để có các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả.
Năm là, tác phẩm khẳng định niềm tin, sự đồng tình ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.
Nghiên cứu tác phẩm, người đọc thấy rõ thế nào là tham nhũng, tiêu cực và tác hại khôn lường của nó; từ đó nhận thức được vai trò quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nội dung và phương thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tác phẩm cũng khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng, sự kết hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời chỉ ra phương châm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, trong đó giải pháp quan trọng là làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.
Hữu Quý
Theo Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây