SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG PHÁT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THI ĐUA CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thứ tư - 01/06/2022 20:37
Thực hiện Kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thi đua chuyển đổi số, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 443/KH-SYT ngày 30/05/2022 về Phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung sau:
          1. Chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của ngành y tế thành phố.
         2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số. Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc được khám, chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ.
          3. Ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, phát triển nền tảng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao xếp hạng công tác ứng dụng, xây dựng bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt.
          4. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng.
         5. Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; hợp tác với doanh nghiệp công nghệ phát triển công nghệ dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo trong y tế.
 
chuyen doi so la gi 1

          Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn:
          - Giai đoạn 1 (từ năm 2022 đến năm 2025)
          + Năm 2022: Ban hành Kế hoạch và tổ chức phát động. Yêu cầu 100% các đơn vị triển khai, phát động phong trào thi đua tại đơn vị; đăng ký thực hiện phong trào thi đua. Hoàn thành việc phát động trong Quý II năm 2022.
          + Năm 2025: các đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai sâu rộng phong trào để thực hiện các nội dung kế hoạch. Tổ chức tổng kết toàn ngành trong năm 2025.
          - Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030): Trên cơ sở tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện Giai đoạn 1 và Kế hoạch Phát động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 của Phong trào và tổng kết vào năm 2030.
Việc phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế thành phố với sự tham gia của người dân nhằm thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số ngành y tế và của thành phố.
          - Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phấn đấu đến năm 2030 thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 05-NQ/TU); Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố về ban hành Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 2870/QĐ-UBND) và Kế hoạch số 1227/KH-SYT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế về chuyển đổi số Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 1227/KH-SYT). Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, phương thức sống, làm việc của người dân.
          - Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm trong phong trào thi đua chuyển đổi số, tạo sự lan toả trong toàn ngành y tế. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành y tế.
Thảo Ly

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây