Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 7/2022

Thứ hai - 11/07/2022 23:06
Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Công văn số 3266/KH-SYT ngày 07/7/2022.Trên cơ sở đó, các đơn vị phục trách tiêm chủng trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng phương án tiêm chủng nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn.
TT Địa điểm tiêm chủng Quận, huyện Đối tượng tiêm chủng Thời gian
1 TTYT quận Ngũ Hành Sơn, 582 Lê Văn Hiến
 
Ngũ Hành Sơn
 
- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19
12/7/2022-31/7/2022
2 Nhà Thi đấu Thể thao, 156 Hà Huy Tập Thanh Khê - Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho đối tượng từ lên 18 tuổi trở lên;
- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi đến 49 tuổi người từ 18 trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi chưa được tiêm trong các kế hoạch trước đó; Tiêm mũi 3 cho đối tượng là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 05 tháng.
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 Pfizer đủ 28 ngày;
- Tiêm chủng Moderna mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm Moderna từ đủ 28 ngày trở lên.
12/7/2022-31/7/2022 (Từ Thứ 2 đến Thứ 7)
3 Trạm Y tế phường Chính Gián Thanh Khê - Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho đối tượng từ lên 18 tuổi trở lên;
- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi đến 49 tuổi người từ 18 trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi chưa được tiêm trong các kế hoạch trước đó; Tiêm mũi 3 cho đối tượng là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 05 tháng.
 
4 Trạm Y tế phường Thạc Gián
5 Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông
6 Trạm Y tế phường Thanh Khê Tây
7 Trạm Y tế phường Vĩnh Trung
8 TTYT quận Sơn Trà – cơ sở 2 (1063 Ngô Quyền) Sơn Trà - Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19
12/7/2022-15/7/2022
9 Trạm Y tế phường An Hải Bắc (127 Nguyễn Trung Trực) Sơn Trà - Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19
10 Trạm Y tế phường Phước Mỹ (231A Nguyễn Công Trứ)
11 Trạm Y tế phường Nại Hiên Đông (01 Nguyễn Trung Trực)
12 Trạm Y tế phường Mân Thái (261 Ngô Quyền)
13 Trạm Y tế phường Thọ Quang (K90/1 Phan Bá Phiến)
14 Ký túc xá phía Tây Liên Chiểu - Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19
13/7/2022-18/7/2022
15 TTYT quận Hải Châu (38 Cao Thắng) Hải Châu 1. Tiêm vắc xin Moderna mũi 1 cho đối tượng trẻ từ 06 đến dưới 12 tuổi
2. Tiêm vắc xin Moderna mũi 2 cho đối tượng trẻ từ 06 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 Moderna đủ 4 tuần
3. Tiêm Pfizer (mũi 1) cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi
4. Tiêm Pfizer (mũi 2) cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 Pfizer đủ 4 tuần
5.Tiêm vắc xin Pfizer (mũi 1, mũi 2) cho trẻ từ 12-17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng.
6. Tiêm vắc xin Pfizer mũi nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 5 tháng
7. Tiêm vắc xin Pfizer mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4)  cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
Từ ngày 12/7/2022
đến 24/7/2022

Sáng
(từ 7h30-9h30)
Chiều
(từ 13h30-15h30)
16 Trạm Y tế  phường Thanh Bình (không tiêm ngày 13/7/2022 và ngày 24/7/2022) Hải Châu 1. Tiêm vắc xin Pfizer mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4)  cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
2. Tiêm vắc xin Pfizer mũi nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 5 tháng
 
17 Trạm Y tế  phường Thuận Phước (không tiêm ngày 13/7/2022 và ngày 24/7/2022)
18 Trạm Y tế  phường Thạch Thang (không tiêm ngày 13/7/2022)
19 Trạm Y tế  phường Hải Châu 1 (không tiêm ngày 13/7/2022 và ngày 24/7/2022)
20 Trạm Y tế  phường Hải Châu 2 (không tiêm ngày 13/7-14/7/2022)
21 Trạm Y tế  phường Phước Ninh (không tiêm ngày 12/7-13/7/2022)
22 Trạm Y tế  phường Nam Dương (không tiêm ngày 13/7-14/7/2022)
23 Trạm Y tế  phường Bình Hiên (không tiêm ngày 12/7/2022 và ngày 26/7/2022)
24 Trạm Y tế  phường Bình Thuận (không tiêm ngày 13/7-14/7/2022)
25 Trạm Y tế  phường Hoà Thuận Đông (không tiêm ngày 13/7-14/7/2022)
26 Trạm Y tế  phường Hoà Thuận Tây (không tiêm ngày 13/7/2022 và ngày 24/7/2022)
27 Trạm Y tế  phường Hoà Bắc (không tiêm ngày 12/7/2022 và 14/7/2022)
28 Trạm Y tế  phường Hoà Cường Nam (không tiêm ngày 12/7-13/7/2022)
29 Nhà văn hoá Thể thao quận Cẩm Lệ (1054 Tôn Đản) Cẩm Lệ
 
- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19
12/7/2022-16/7/2022
30 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Hòa Vang - Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19
13/7/2022-16/7/2022 và 18/7/2022 - 22/7/2022
31 Trạm Y tế xã Hòa Sơn
32 Trạm Y tế xã Hòa Châu
33 Trạm Y tế xã Hòa Bắc Hòa Vang - Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
- Tiêm chủng Pfizer mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
- Tiêm chủng Pfizer liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên; đối tượng từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19
34 Trạm Y tế xã Hòa Nhơn
35 Trạm Y tế xã Hòa Liên
36 Trạm Y tế xã Hòa Tiến
37 Trạm Y tế xã Hòa Phước
38 Trạm Y tế xã Hòa Khương
39 Trạm Y tế xã Hòa Phong
40 Trạm Y tế xã Hòa Phú
41 Trạm Y tế xã Hòa Ninh

Tác giả bài viết: CDC Đà Nẵng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây